Wednesday, August 26, 2009

bagaimana cara untuk saya hidup untuk ISLAM?

Bismillahirrahmanirrahim..
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh..
Bagaimana Cara untuk saya Hidup Untuk Islam:
Supaya hidup ini terarah menurut lunas-lunas Islam maka beberapa masalah pokok haruslah difahami serta dihayati sebagai satu kewajipan.

i. Mengenai Tujuan Hidup.
ii. Menginsafi Nilai Dunia Ini Dibandingkan Dengan Akhirat.
iii. Menginsafi Bahawa Maut Pasti Tiba.
iv. Mengetahui Hakikat Islam.
v. Mengetahui Hakikat Jahiliah.

Sifat-sifat Mereka Yang Hidup Untuk Islam:
i. Benar-benar Terikat dan Menurut Ajaran Islam.
ii. Mengutamakan Kepentingan Islam.
iii. Merasa Mulia Dengan Kebenaran Islam dan Yakin Kepada Allah.
iv. Beriltizam Dengan Kerja-kerja Islam dan Kerjasama Dengan Aktiviti-aktiviti Islam.

Apa Erti Saya Menganut ISLAM? Fathi Yakan.

No comments: